Cultureel Midden-Drenthe

Cultuurpodium Westerbork presenteert ‘Stefanus Sessie’

Datum 12 Februari 2023
Aanvang 2:00 pm

Cultuurpodium Westerbork presenteert ‘Stefanus Sessie’ op zondag 12 februari

Vluchtelingen in Westerbork vertellen voor het eerst op publiek podium in Börker kerk hun verhaal

 

Op zondagmiddag 12 februari zullen vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Kazachstan, die sinds enige tijd in Westerbork wonen, in de Westerborker Stefanuskerk hun verhaal vertellen over hoe ze hier zijn terecht gekomen, wat ze daar allemaal voor hebben moeten doorstaan en hoe ze het leven hier nu ervaren. Het is voor het eerst dat deze statushouders op een publiek podium vertellen waarom ze gevlucht zijn en hoe ze uiteindelijk in Westerbork zijn komen wonen.

In Westerbork wonen inmiddels meerdere vluchteling-gezinnen die een verblijfsstatus hebben gekregen. Maar wie zijn ze? Wie kent hun verhaal? Wat hebben ze allemaal beleefd voordat ze voet op Nederlandse bodem zetten? Wat doen ze zoal? Wat zijn hun plannen voor de toekomst? Wat vinden ze van Westerbork en de mensen die er wonen? Om onder andere op deze vragen een antwoord te krijgen zal journalist Henk ten Oever met hen deze zondagmiddag in gesprek gaan. 

De bijeenkomst is een initiatief van de Vrienden van de Stefanuskerk die onder de noemer ‘Cultuurpodium Westerbork’ de zogenaamde ‘Stefanus Sessies’ organiseert, om geld in te zamelen voor het behoud van dit historische kerkgebouw. Vluchtelingenwerk Midden-Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe zijn intensief betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomst. Alle drie vinden ze het belangrijk om de inwoners van Westerbork en daar buiten kennis te laten maken met (de verhalen van) deze nieuwe inwoners. De statushouders hopen dat ze, door hun verhaal nu publiekelijk te vertellen, meer contacten kunnen krijgen met de plaatselijke bevolking.

Tijdens deze Stefanus Sessie worden er voor de gasten ook hapjes gemaakt en geserveerd uit de landen waar de vluchtelingen afkomstig uit zijn. De muzikale inbreng heeft deze middag raakvlakken met de landen waar de vluchtelingen vandaan komen.

Ook vrijwilligers, die de vluchtelingen helpen hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving, vertellen over hun ervaringen. Zij helpen bijvoorbeeld bij zaken als wonen, de financiën en het meedoen aan maatschappelijke activiteiten.

Datum                12 februari 2023

Tijd                    14:00 uur

Locatie               Stefanuskerk, Hoofdstraat 10 te Westerbork

Entree                Er hoeft voor deze Stefanus Sessie dit keer geen entree betaald te worden. De Vriendenstichting en gemeente hebben dat, gelet op het karakter                            van deze bijeenkomst, gezamenlijk besloten om zo voor iedereen de toegang mogelijk te maken.

Reserveren        U kunt wel alvast een plaats reserveren door een e-mail te sturen naar: vriendenstefanuskerkwesterbork@gmail.com

Website             www.cultuurpodiumwesterbork.nl