Cultureel Midden-Drenthe

Subsidieaanvragen voor culturele initiatieven weer mogelijk

Van 5 maart tot 9 april a.s. is het nog één keer mogelijk om voor 2020 een subsidieaanvraag te doen voor culturele initiatieven, ideeën, projecten en/of evenementen. Cultureel Midden-Drenthe heeft gezorgd voor nieuwe culturele energie in de kernen en dorpen waardoor mooie, nieuwe ideeën zijn ontstaan. Met de 20.000 euro die nog beschikbaar is voor dit jaar, hoopt Midden-Drenthe als Culturele Gemeente tegemoet te komen aan (een deel van) deze nieuwe ideeën en initiatieven.

Spelregels

Voor het aanvragen van subsidie geldt een tweetal spelregels:

het initiatief, idee, project of evenement moet een relatie hebben met het thema ‘vrijheid’; het overkoepelende thema van Culturele Gemeente Midden-Drenthe;
het initiatief, idee, project of evenement moet inwoners van Midden-Drenthe betrekken.
 

De subsidieaanvragen worden aan deze spelregels getoetst en aan de Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe, de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Midden-Drenthe en de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit betekent dat de adviescommissie Cultuur een advies uitbrengt aan de stuurgroep Culturele Gemeente over de (deels) toe te kennen of af te wijzen subsidies.

Een aanvraag indienen

Heeft u een goed, leuk, origineel en/of nieuw cultureel idee? Vult u dan het aanvraagformulier in. Dit formulier moet volledig ingevuld worden en tezamen met een toegelichte begroting en eventueel een projectplan verstuurd worden. Dit kan vanaf 5 maart tot 9 april a.s. Uiterlijk eind april krijgt u vervolgens bericht over het wel of niet (deels) toekennen van de aangevraagde subsidie.

Cultureel Midden-Drenthe brengt nieuwe energie

Midden-Drenthe mag zich sinds april 2019 tot het najaar van 2020 dé culturele gemeente van Drenthe noemen. Met in de afgelopen maanden 32 kleinere en grotere evenementen waar ruim 11.000 bezoekers op af kwamen, kan gesteld worden dat het heeft gezorgd voor nieuwe culturele energie. Wethouder Dennis Bouwman is blij met dit effect: “het is mooi te zien dat wij als Cultureel Midden-Drenthe zoveel van onze eigen inwoners, kunstenaars en organisaties weten te bereiken. Cultuur is immers voor iedereen. Er is de afgelopen maanden een breed cultureel aanbod ontstaan uit eigen, lokale initiatieven. Cultuur verbindt mensen en draagt op die manier bij aan de leefbaarheid in onze kernen en dorpen. Ik hoop dan ook nog op mooie, originele aanvragen die hier een bijdrage aan kunnen leveren.”